Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Фінанси: вишкіл студії : Навч. посіб. / За ред. С.І. Юрія. — Тернопіль: Карт-бланш,2002. — 357 с. ББК65.9 УДК336 Ф 59 ISBN 966-7952-11-8

Основы предпринимательской деятельности./ Под ред. В.М.Власовой. -М:Финансы и статистика. -1994. -495 с. ББК 65.9 ISBN 5 — 279 — 01 229-7

Захарченко В. И. и др. Государственная политика инвестирования реальгого сектора экономики. -Одесса :Инновационно-ипотечный центр., 2005. — 80 с. ББК 65.26 ISBN 966 — 8008 — 09 -Х

Как создать службу маркетинга на предприятии:практическое пособие./Сост.Дараховский И.С. — Кишинев:Штиинца,1992. -140 с. ББК 65.26 К 12

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. / За ред. Б.П. Яценка. — К. : « Гала», 1998. — 351 с. ББК 65.04 Е 40 ISBN 5-7707—9504-2

Современная экономика: Учебный курс / Под ред. О.Ю. Мамедова. — Ростов-на-Дону, Изд-во «Феникс», 1995. -608 с. ББК 65.5 С84 ISBN 5-85880-230-3

Ляшенко Ю.І., Солдатенко О.В. Оподаткування в Україні (практикум) : Навч. посіб. -Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. — 272 с. ББК 65.9 УДК 336.221 ISBN 966-8071-46-8

Ловінська Л.Г.,Олійник Я.В.,Галат Л.О. Бухгалтерський облік для еккономістів та правознавців у схемах і табліцях : Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2007. — 336 с. ББК 65.052 Л68 ISBN 966-574--756-8

Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия? (практическое руководство для бизнесменов). -К.: МКП «Прометей», 1994. — 96 с. ББК 65.01

Мельник В.М. Оподаткування: Наукове обгрунтування та організація процесу: Монографія. -К.: « Комп`ютерпрес», 2006. -277 с. ББК 65.01 УДК 336.221 ISBN 966-88846-08-7