Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Хом`як Р. Л. Облік і звітність суб`єктів малого підприємництва: Навч.посіб. — Львів:"Магнолія 2006", 2018. -254 с. УДК 657.05 (075) ISBN978-617-574-060-6

Легостаева О.О.Податкова система:практикум:Навч.посіб. -Львів.:Новий-світ-2000.,2017. -228с

Бурковська А.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах.Навч.посіб. -К.:ЦУЛ,2017. -208с.УДК 339.72 (075.) 8 ISBN 978-611-01-0932-1

Супрун А.А.Страховий менеджмент:Навч.пос. -Львів.:Магнолія 2006.,2018. -301 с. УДК 368.021:005 (075.8) ISBN978-966-2025-87-3

Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України. -Одеса:Інтерпрінт,2011. -346с.УДК321 ББК65.013 ISBN 978-966-2139-25-9

Якушик І.Д.Міжнародні фінанси:навч.пос. -К:М,ПЛеся,2014. -544с. — ББК 65.2я76. -УДК65. — ISBN 966-8126-53-1

Гвоздецкий В.Д.,Заросило В.О.Правові засади запобгання і протидії корупції:Навч.пос.:-К"УДУФМТ. -2012. -с.403 УДК 343.163 ББК67 ISBN 978-966-8517-41-7

Регіональна економіка/Квач Я.П. та ін. -Одесса:Феникс.2012. -С.1-204ББК 65,04 УДК 339.727.22 ISBN 978-966-438-636-1

Корпоративне управління в Україні:процеси формування та розвитку:монографія за науковою ред.Н.А.Хрущ. -К:"Кафедра". -2012. -299с

Васильєва Т., Лєонов С. та ін. Імпліцитне правило таргетування для економіки України // Вісник Національного банку України. -№4. — С.24-29