Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Садовська І.В.Бухгалтерський облік:навч.пос./І.Б.Садовська,Т.В.Божидарник ,К.С.Нагірьська. — К."ЦУЛ",2013. -688с ISBN 978-617-673-168-3 УД К 657 (075.8) ББК 65.052я73 К 657 (075.8) ББК 65.052я73

Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерького обліку в умовах застосувння стандартів фінансової звітності. — К.: ДННУ "Акад. фін управління ,2013. — 294 с. Н 83 УДК 657.:006.32 (477) 083.7) ББК 65.052.21 (4 Укр) ISBN 978-966-2380-60-6

Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С.В. Свірко , І.О. Кондратюк , О.О. Дорошенко . — К.: ДННУ " Акад. фін. управління ",2012. — 944 с. Б94 УДК 657:658.115 (075.8) ББК 65.052.21я73 ISBN 978-966-2380-48-4

Аудит оподаткування підприємств: навч. посібник. / За ред. О.А. Петрик. — К.: ДННУ, 2012. — 352 с. УДК 657 ББК 65 А 93 ISBN 978-966--2380-45-3

Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації упрвління державними фінансами.: у 2-х томах. / За ред. Л.Г.Ловінської. — Т.1; Т.2. — К.: ДННУ, 2013. УДК 657 ББК 65 Б 94 ISBN 978-966-2380-62-0

Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуваннї: навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2012. — 496 с. УДК 657 ББК 65 Б 59 ISBN 978-617-673-087-3

Бідюк О.О.Облік і звітність в опадаткуванні:навч.пос. -К:ЦУЛ,2012. -496.с. УДК 657 ББК65.053 ISBN 978-673-087-3

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К. : «Центр учбової літератури.», 2013. — 688 с. С 14 УДК 657 (075.8) ББК 65.052я73

Волкова І.А. Калініна О.Ю Бухгалтерський облік у банках: Навч. посіб. — К. Центр учбової літератури. 2011. — 520 с. В 67 УДК 657:336.7 (075.8) ББК 65.052я73 ISBN 978-966-364-888-0

Стрельніков О., Петрушевський Ю.Л. Звітність підприємства: навчальний посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2013. — 312с. УДК 657 ББК У052 С 84