Зміст рубрики "Проблеми економіки"

Сортування:

Рязанов В.Т. Економічна політика після кризи: чи стане вона знову кейнсіанською? // Економіка України. -2014. -№5. -С.4

Онищенко В.П. Онтологічний контекст економічної кризи // Економіка України. -2014. -№4. — С.4

Москаленко О.М. Випереджаючий економічний розвиток: теоретико-інституціональні засади і проблеми реалізації в Україні // Економіка України. -2014. -№8. — С.4 -

Ковальчук Т.Т. SOS — в Україні неоколоніальна модель валютної політики // Економіка України. -2014. -№10. -С.4

Кістерський Л.Л. У пошуках виходу з кризи: Біблія очима економіста// Економіка України. -2014. -№1. -С.21

Єщенко П.С. Світу потрібен новий вектор розвитку: від bubbleeconomics -до економіки людини // Економіка України. -2014. — №6. — С.4

Оскольський В.В. Кластеризація -вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України// Економіка України. -2014. -№11. -С.4

Лібанова Е. М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України. -2014. -№3. -С.4

Сторонянська І.З., Музика І.С. Проблеми організації та ефективність використання муніципальних запозичень // Фінанси України. -2013. -№11. -С.45-55

Добряк Д.С.,Будзяк В.М.Ефективність екологобезпечного землекористування в Украіні в ринкових умовах//Економіка Украіни. -2013. -№ 7. — с.83. -96