Зміст рубрики "Управління економікою"

Сортування:

Єфименко Т.І. Розвиток економіки України в умовах зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні//Фінанси України. -2018. -№6. -С.7

Липчук В.В.Концепція тойотизму:актуальність та особливості організації виробничого процесу.//Екон.Укр. -2017. -№1. -С.16

Богдан І.В.Сектор загальнодержавного управління Украіни у 2015.//Фінанси Укр. -2016. -№8. -с.31-40

Паливода О.М.Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці Украіни//Екон.Укр. -2015. -№11. -с.19-22

Даниленко А.ІФінансові аспекти управління економічним розвитком//Екон.Укр. -2015. -№10. -с.1-3

Даниленко П.І.Фінансові аспекти управління економічним розвитком//Економіка Укр. -2015. -№10. -с1-3

Кучурчак М.В. Тіньова економіка як чинник деформації відтворення суспільних благ в Україні.//Екон.Укр. -2014. -№6. -с.85-88

Кузняк Б.Я. Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України// Економіка України. -2014. — №8. — С.79

Козловський С.В., Козловський В.О. та ін. Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України // Економіка України. — 2014. -№9. — С.59-2014. -№9. -С. 59

Шкарлет С.М.Інформаційна економіка як основа соціально-економічноі регенерації України//Екон.Укр. -2014. -№11. -с.51-55