Зміст рубрики "Фінанси, налоги, кредит"

Сортування:

Ярема Б.М.Податковий менеджмент:Підручник. -Львів.:Магнолія 2006.,2018. -347с. — УДК 658.336.22 (477)(075.8) ISBN 978-617-574-073-6

Воронін А., Волошин І. Режими залучення банківських строкових депозитів. // Банк. справа. — 2016. — №2. — С.107-118

Васильченко З. Методологічні засади антикризового управління банком. // Банк. справа. — 2016. — № 2. — с. 94-107

Уманців Г., Мартинів І. Комерціалізація об"єктів інтелектуальної власності в Україні. // Банк. справа. — 2016. — №2. — с. 85-94

Олійник О. Методологічні підходи до формування макропруденційної політики та практичні заходи для ії впровадження. // Банк. справ а. — 2016. -№ 2. — с. 69-85

Сук П., Криворот О. Композитний спосіб обчислення амортизації та варіанти його розрахунку. // Банк. справа. — 2016. — № 2. — с. 58-69

Базилевич В., Гражевська А. Рентні відносини в сучасній ринковій економіці: сутність та механізм регулювання. // Банк. справа. — 2016. — №2. — с.43-58

Гернего Ю. Небанківські інноваційні кредити: реалії Німетчини та перспективи України. // Банк. справа. — 2016. — №2. — с. 32-43

Диба О. Особливості фінансового забеспечення інноваційного розвитку Китаю та Японії. // Банк. справа. — 2016. — №2. — с. 19-32

Плескач В.Ю Конопацька Н. Зарубіжний досвід застосування середньострокового бюджетного планування. //Банківська справа. — 2016. — №2. — с.3-19