Зміст рубрики "Фінанси, налоги, кредит"

Сортування:

Орлова В.К.Функціональніні проблеми системи гарантування вкладів в України та шляхи їх вирішення.//Екон.Укр. -2016. -№2. -с.21-24

Князькова В.Я.,Сергієнко Л.К. Особливости податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні. // Зовнішня торгівля. №1, 2014. — с.58

Асаул А.М.,Братюк В.П.Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу//Екон.Укр. -2014. -№2. -с.84-86

Чехова І.В. Удосконалення системи кредитування підприємств аграрного сектору економіки// Економіка України. -2014. -№9. — С.74

Фролова Н.Б.Податкове навантаження на працю ,капітал і кінцеве споживання в Умовах дїї Податкового кодексу України.//Екон.Укр. -2014. -№8. -с.47-50

Стрілець Е.М.Організаційно-функціональна структура фінансового кластера у страховій сфері//Екон.Укр. -2014. -№9. -с.54-56

Петренко І.П.Трансформація заощаджень населення в інвестицїї:досвіт та проблеми та проблеми в Україні//Єкон.Укр. -2014. -№3. -с.3-4

Набока Т.С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету// Економіка України. -2014. -№1. -С.51

Мельник В.М,Кощук Т.В. Податкові реформи в умовах гострого дефіциту фіскальних ресурсів:досвід країн ЄС та українські реалії// Економіка Украни. -2014. -№6. -С.37

Лютий І.О., Мороз П.А. Суперечності процесів фінансіалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні// Економіка України. -2014. -№4. -С29