Зміст рубрики "Економіка АПК"

Сортування:

Шиндирук І.П. Кооперація та корпоратизація в системі економічної співпраці господарюючих суб`єктів// Економіка АПК. -2016. -№7. -С.54

Шевченко О.О. Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області// Економіка АПК. -2016. -№1. -С.33

Шебанін В.С. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва як основа підготовки сучасних кадрів для АПК// Економіка АПК. — 2016. -№11. -С.5

Чорний Г.М. Аспекти управлінської діяльності в теорії аграрного менеджменту// Економіка АПК. — . -№3. -С.80

Чопенко В.М. Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи//Економіка АПК. -2016. -№1. -С.63

Чехов С.А.Ринок насіння льону //Економіка АПК. -2016. -№8. -с.37

Черненко Д.С.Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах//Економіка АПК. -2016. -№3. -с.88

Ходаківська О.В., Корчинська С.Г. Ефективність застосування мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві // Економіка АПК. — 2016. — № 4. — С. 21

Ходаківська О.В. Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності // Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 49

Федорова А.С. Вплив психоемоційних цінностей на розвиток корпоративної культури колективу // Економіка АПК. — 2016. — № 7. — С. 111