Зміст рубрики "Економіка АПК"

Сортування:

Костенко О.М. Аналітичний моніторинг у забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємств // Економіка АПК. -2013. -№2. — С.106 — 110

Петров В.М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві // Економіка України. — 2013. -№2. — С.100 -105

Тивончук С.О., Тивончук Я.О. Формування організаційних форм трансферу технологій в агропромисловому виробництві // Економіка АПК. -2013. — №2. — С.93 -100

Захарчук О.В. Оцінка вартості сорту рослин як об`єкта інтелектуальної власності // Економіка АПК. -2013. — №2. — С.86 -93

Куліш І.М. Екологічний туризм як чинник розвитку сільських територій України // Економіка АПК. -2013. — №2. -С. 80 -85

Булавка О.Г. Суцільна паспортизація сіл України — основа розвитку сільських територій // Економіка АПК. -2013. — №2. — С. 77 -80

Голомша Н.Є., Шелест Н.А. Економічна ефективність запровадження систем управління якістю в підприємстві // Економіка АПК. -2013. — №2. — С.71 -76

Артиш В.І. Формування менеджменту якості підприємств із виробництва органічної продукції // Економіка АПК. -2013. -№2. — С.68 -71

Могилова М.М., Білоусько Я.К. та ін. Матеріально-технічне забезпечення аграрної галузі // Економіка АПК. — 2013. — №2. -С.61 -67

Голуб Г.А., Лук`янець С.В. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива // Економіка АПК. -2013. — №2. — С.54 -60