Шпичак О.М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення та інфляційних процесів// Економіка АПК. -2016. -№6. -С.59

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка АПК"