Притуляк Н.М.Класификація інтелектуального капіталу-методологічний аспект внутрішньофірмового управління//Екон.Укр. -2016. -№10. -С.4-10

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка АПК"