Хвесик М.А. Вартість водних ресурсів України та її регіонів у вимірах національного багатства//Економіка Укр. -2015... -№10. -с.31-35

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Економіка АПК"