Карлін М.І.Державні фінанси розвинутих країн:Навч.посіб. -2-е вид. -Львів:Новий світ-2000,2017. -484с

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Світова економіка"