Малахов В.А. Етика : Курс лекцій:Навч. посібник. — К.:Либідь , 1996. — 304 с. ББК 87.7я73 М18 ISBN 5-325-00124-8

Коротка  анотація :

Мораль  розглядаеться  у  книзі  як  суспільне  явмще , як  феномен  культури  та  як  форма  світовідношення ; висвітлюється моральна проблематика  людської  свідомості , діяльності  й  спілкування. Розкриваються  внутрішні  ,  екзистенційні  аспекти  моральності , питання  добра  и  зла , відповідальності , сенсу  життя  тощо.

Всього   екз. 1.

Видано           — .

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Соціальні науки (Social sciences)"