Зміст рубрики "Соціальні науки (Social sciences)"

Сортування:

Зеркин Д.П. Основы политологии: Курс лекций. — Ростов-на-Дону «Феникс»,1996. — 544 с. ББК 66 З 56 ISBN 5-85880-292-3

Лук М.І. Етичні ідеї в філософії України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. К.: Наукова думка, 1993. — 149 с. ББК 87 Л 78 ISBN 5-12-003910-3

Політологія / За ред. О.І.Семківа. — Львів: Світ, 1994. — 592с. ББК 66 П 50 ISBN 5-7773—0086-3

Щербина В.С. Господарське право: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 480 с. ББК 67 Щ 64 ISBN 966-667-091-7

Філософія: Навчальний посібник. / За ред. М.Ф. Шмиголя. — Одеса: Астропринт, 2002. — 262 с.ББК 87 УДК 1 Ф 561

Політологія: Підручник / За ред. В.Г. Кремень. -Харків: Друкарський центр «Єдінорог», 2001. -640 с. ББК 66.01 УДК 32.001 П50 ISBN 5-7763—8287-4

Івакин О.А. Діалектична філософія: Монографія. — Одеса: Юридична література, 2003. -352 с. ББК 87 УДК 140 І-177 ISBN 966-8104-11-0

Основы государства и права Украины в вопросах и ответах. — Х.: ООО «Одиссей» , 2002. -432 с. ББК 67.9 О 45 ISBN 966-633-127-7

Чунаева. А.А. Философия. Одесса, 2008. ББК 87.25я73. Ч91 УДК 101.3. ISBN 978-966-438-030-7

Радугин А.А. Философия:Курс лекций. М.:Из-во «Центр» . ББК 87.Я 73 Р 15 ISBN 5-88860-006-7