Зміст рубрики "Прикладні науки (Applied sciences)"

Підрубрики

Сортування:

Васильченко І. П. Вища математика для економістів: Підручник . — К: Кондор,2006. — 608 с. УДК 51 ББК 22.11 В 19 ISBN 966 — 8251 — 99 -7

Жуков І. А. та ін . Комп" ютерні мережі та технології : Навчь пос. — К : НАУ , 2004. — 276 с. УДК 004.7 ББК 39.73 Ж 86 ISBN 966 — 598 — 176 — 1

Рогач І Ф. та ін. Інфомаційні системи у фінансово — кредитних установах : Навч. пос. — К: КНЕУ ,2001. — 239 с. ББК 65.261 Р 59 ISBN 966 — 574 — 242 — 6

Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція): Навч. посібник. — К.: Кондор, 2008. — 302 с. ББК 65.251 Г 50 ISBN 978-966-351-078-1

Беспалов В.М. та ін. Інформатика для економістів : Навчальн. посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. — к,: ЦУЛ, 2003. — 788с. УДК 681.306 ББК 73 Б 53 ISBN 966-655-062-8

В.М. Сахаров. Javascript для экономистов: Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1-4/18-р 76 від 10.01.2009 р.) — Одеса: Фенікс, 2010 — 348л. УДК 004.438JavaScript: 33 (075.8) ББК 32.973.2-018.1:65я73 С221

Іванченко Є.А. Математика для єкономістів. Практикум : навч. посібник для студ. та викладачів вищ.закл. Т.2 /Є.А.Іванченко,Н.М.Самарук. — Одеса : Поліграф, 2011. — 322с. ББК 22.1665я73 УДК 51:33

Іванченко Є.А. Математика для єкономістів. Практикум :навч. посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. /Є.А.Іванченко,Н.М.Самарук. — Одеса: Поліграф, 2011. — 279с. ББК 22.1:65я73 УДК51:33-042.1