Зміст рубрики "Історія (History)"

Сортування:

Маршал Жуков: полководец и человек. Сборник. — В 2-х томах. Т.1. — М.: АПН, 1988. — 384 с. ББК 63 М 30

Жуков Г.К.Воспоминания и размышления:В 3-х томах. — М:Изд -во Агенства печати Новости,1986. -351с. ББК 63.3 УДК 9© Ж 86

Вони захищали батьківщину:Книга для читання анг.мовою. -К:"НИОС",1985. -159с. ББК 63.3 В 11

Сухотин Я.Сын Сталина .:М,1991. — 282с. ББК 84.4 С 12 ISBN 0868 — 9652

Черноморские твердыни: Сборник стихов и песен. — Одесса: Маяк, 1974. — 134 с. Р2 Ч 49

Голодомор в Україні 1932—1933 рр.: Бібліогр. покажч. /Упоряд.: Л.М.Бур"ян, І.Е.Рікун. — Одеса: Студія"Негоціант", 2008. ББК 63 (4Укр) УДК 016:9 Г 61 ISBN 966-7891-8

Грушевський М. Ілюстрована історія України. — Донецьк: ТОВ ПКФ " БАО ", 2003. -736 с. ББК 63.34 Г91 ISBN 966-548-664-0

Гупан Н.М., Скиртач Г.Є. Історія України. Всесвітня історія ХХ ст.: Посібник. — К.: Паливода А.В., 2001. — 296 с. ББК 63 Г 94 ISBN 966-95871-0-7

Василенко С.Д., Чечітко Ю.Т. Історія у контексті світової історії : Навчальний посібник. — Одеса : Друк , 2006. — 272 с. УДК 94 (477):656.612 (075.8) ББК 66.3 (2УКР):39.42я73 В19 ISBN 966-8149-77-7

Бойко О.Д. Історія України: Навч. посіб. -К.: Академвидав, 2006. -680 с. ББК 63.3 Б77 ISBN 966-8226-28-3