Зміст рубрики "Історія (History)"

Сортування:

Алексєєв Ю.М., Вертегел А.Г., Даниленко В.М. Історія України : Навч.посіб. — К.:Каравела, 2004. — 256 с. УДК 94 (477)(075.4) ББК 63.3 (4УКР)я73 А 47 ISBN 966-8019-28-8

Как была крещена Русь. — М.: Политиздат, 1989. — 320 с. ББК 86 К 16 ISBN 5-250-00973-5

Історичні постаті України: Історичні нариси. /Упоряд. та авт.вст. ст. О.Болдирєв. — Одеса: Маяк, 1993. — 384 с. ББК 63.3 І 90 ISBN 5-7760—0493-4

Аркас М.М. Історія України-Русі. -К.: Вища шк., 1993. 414 с. ББК63.3 (2Ук) А82 ISBN 5-11-004365-5

Майборода О.М. Новітня історія ( період після Другої світової війни): Навч посібник. — К.: Освіта, 1997. — 351 с. ББК 63.3 М 14 ISBN 966-04-0017-9

Наталія Полонська-Василенко Історія України 1900—1923 р.р. Українське відродження: історія і сучасність. — К.: Мале підприємство «Пам`ятки України», 1992. -136 с

Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України:Довідник. — К.: Зодіак-ЕКО, 1993. — 173 с. ББК 63.3 К84 ISBN 5-7707—3342-Х

Ладиченко Т.В., Коляда І.А. Всесвітня історія. 11 клас: Зошит-конспект тем. — К.: А.С.К., 1997. -190 с. ББК 63.3 Л15 ISBN 966-539-010-4

Всемирная история экономической мысли: В 6 т. Т2. От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса. — М.: Мысль, 1988. — 574 с. ББК 65.02 В 84 ISBN 5-244-00038-1

Сушинський Б. Козацькі вожді України :Історичнї есе. — Одеса « Альфа — омега»,1998. — 693с. ББК 63.3 С 91 ISBN 966 — 571 — 046 — Х