Зміст рубрики "Історія (History)"

Сортування:

Канисский Горгий .История Русов или Малой России : Сочинение Георгія Конискаго, Архіепископа Белорускаго. — М.: В Университетской Типографии, 1846. — Переиздано1991,К.:Дзвін",ББК 63.3 К 64ISBN 5 — 7707 1294 -5

Коляда І.А. та ін. Історія України (1917—1944 рр.). 10 клас: Зошит-конспект тем: Проб. навч. посібник. — К.: А.С.К., 1997. -128 с. ББК 63.3 К62 ISBN 966-539-047-3

Дем"ян Гигорій. Іван Вагилевич — історик і народознавець. — К.: Наукова думка, 1993. — 151 с. ББК 63.3 Д 34

Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х томах. Том ІІ (від половини ХVІІ століття). — К.: Глобус, 1992. — 349 с. ББК 63.3 Д69 ISBN 5-7707—1420-4

Полонська-Василенко Н. Історія України6 У 2-х томах. Т.2. Від середини ХVII століття до 1923 року. — К.: Либідь, 1993. — 608 с. ББК 63.3 (2Ук) П 52 ISBN 5-325-00426-3

Мау В.А. Реформі и догми . — М: «Дело» ,1993. — 256 с. ББК 65.9 М 12 ISBN 5 — 85 900 — 059 — 6

Велика історія України: У 2 — х т.,т 11 / за ред І.П. Крипякевича. — К: Глобус,1993. -400с. ББК 63.3 (УКР) В46 ISBN 5 -62 48 — 015 -3

Грушевський М.С.Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя . — К:Наукова думка,1991. -560 с. ББК 63.3 Г 91 ISBN 5 — 12- 002670 — 2

Семенченко В.И.,Радченко Л.А. История Украины: — Харьков: Торгсинг,2003. -480 с. ББК 68.521 С 51 ISBN 966 — 670 — 037 — 9

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Львів: Вид-во Наукового товариства, 1992. — 230 с. УДК 94 (477) ББК 63.3 Ж69 ISBN 5-7707—1368-3