Зміст рубрики "Історія (History)"

Сортування:

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. — К.: Укр. письменник, 1994. — 413 с. ББК 63.3 Н 16 ISBN 5-333-01198-2

Грушевський М.С. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх / Упоряд. А.Трубайчук. — К.: Варта, 1993. — 256 с. ББК 84 Ук Г91 ISBN 5-203-01642-9

История Украины: Проб. учеб. пособие для 10-11 кл. /М.Коваль, С.Кульчицкий, Ю.Курносов,В.Сарбей. — К.: Освита, 1991. — 367 с. ББК 63.3 И 90 ISBN 5-330-01952-4

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) /Упоряд. Б.З.Якимович. — Львів: Світ, 1992. — 712 с. ББК 63.3 І 90 ISBN 5-7773—0149-7

Хрестоматія з історії України: Посіб для 7-11 кл. /Упоряд.: В.Гусєв, Г.Сургай. — К.: Освіта, 1996. — 334 с. ББК 63.3 Х 91 ISBN 966-04-0155-8

Грушевский М.С. Історія України. — К: Освіта,1991. -271 с. ББК 63.31 Г 91 ISBN 5 — 330 — 02086 -7

Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х томах. Том 1 ( до половини ХVII століття). — К.: Глобус, 1992. -238 с. ББК 63.3 Д 69 ISBN 5-7707—1419-0

Історія України. Для дітей шкільного віку. -К.: Т-во « Знання» України, 1992. -224 с. ББК 63.3 І-90 ISBN 5-7770—0557-8

Історія України ХХ століття / Н.В Пода, Ф.І. Акімов. — К.: Т-во «Знання» України. -1997. — 280 с. ББК 63.3 А39 ISBN 5-7770—0655-8

История Украины: Учеб. пособие для 10-11 кл. /М.Коваль, С.Кульчицкий, Ю.Курносов, В.Сарбей; Под ред. Ю.Кондуфора. — К.: Освыта, 1991. — 367 с. ББК 63.3 (2УК) И 90 ISBN 5-330-01952-4 (рус.); 5-330-01951-6 (укр.)