Зміст рубрики "Програмування"

Сортування:

Грехов А.М. Електронний бізнес (Е-комерція): Навч. посібник. — К.: Кондор, 2008. — 302 с. ББК 65.251 Г 50 ISBN 978-966-351-078-1

Беспалов В.М. та ін. Інформатика для економістів : Навчальн. посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. — к,: ЦУЛ, 2003. — 788с. УДК 681.306 ББК 73 Б 53 ISBN 966-655-062-8

В.М. Сахаров. Javascript для экономистов: Навчальний посібник. Рекомендований Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1-4/18-р 76 від 10.01.2009 р.) — Одеса: Фенікс, 2010 — 348л. УДК 004.438JavaScript: 33 (075.8) ББК 32.973.2-018.1:65я73 С221