Зміст рубрики "Охорона здоров'я"

Сортування:

Козяр М.М. Основи охорони праці , безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : Навчальний посібник / М.М. Козяр, Я.І Бедрій, О.В. Станіславчук. — К.:Кондор , 2011 . -458 с. ББК 68.9 К 59 ISBN 978-966-351--348-5

Основи охорони праці : Підручник / Купчик М.Л. та ін. — К: Основа , 2000. — 416 с. ББК 65.2 О12 ISBN 966 — 7233 — 19 — 7