Зміст рубрики "Математика"

Сортування:

Іванюта Ш Д . та ін. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навч. пос. — К :Слово, 2006. -272 с. ББК 22.17 ISBN 966-8407-01-6

Бугір М.К. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні моделі. Посібник для студентів вищих навч. закладів. — К.: Видавничий центр" Академія", 1998 — 272 с. ББК 22.143 Б 90 ISBN 966-580-042-6

Назієв Е.Х. та ін. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Навч. посіб./ Е.Х. Назієв та ін. — К.: Либідь, 1997. -152 с. ББК 22.143я73 Н19 УДК 51 ISBN 5-325-00272-4

Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10-11 кл. серед. шк. — К.: Освіта, 1998. -128 с. ББК 22.151я72 П43 ISBN 966-04-0088-8

Лук"яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням комп"ютера. — К.: Знання, 2004. — 220 с. ББК 65.053 Л-84 ISBN 966.7293-28-9

Математика для економістів: теорія та застосування. Підручник. / Лавренчук В. та інщі. — К.: Кондор, 2007. — 596 с. ББК 22.11 УДК 51 В558 ISBN 966-351-059-5

Жильцов О., Торбін Г. Вища математика з елементами інформаційних технологій: Навч. посібник. — К.: МАУП, 2002. — 408 с. ББК 22.11 Ж 72 ISBN 966-608-139-3

Іванюта І.Д. та ін. Елементи теорії імовірностей та математичної статистики . — К : Слово,2006 . — 272 с. ББК 22 ISBN 966 — 8407 — 01 — 6

Афанасьєва,Я.С. Дидактичні матеріали з математики : Навч. посіб. УДК 51:37.026 (075.8) ББК 74.262я 723 ISBN 966-642-017-1

Бех О.В. та ін. Збірник задач з математичного програмування: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2007. — 212с. ББК 22.183.4я73 УДК 519.85 Б 55 ISBN 978-966-2025-12-5