Зміст рубрики "Математика"

Сортування:

Грисенко. М.В. Математика для економістів: Методи й моделі, приклади й задачі: Навч. посіб. — К.: Либідь, 2007. — 720 с. ББК 22.1я73 Г.85 Г 85 ISBN 978-966-06-0436-0

Турчанінова. Л.І . Практимум з вищої математики. Навч. посіб. — К.: Кондор , 2007. -172с. У Д К 519.101. ББК 22.174 Т86 ISBN 978-966-351-145-0

Шкіль М.І. та ін. Алгебра і початки аналізу : Підруч. для 10 — 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів . — К.: Зодіак-ЕКО, 2001. — 656с. ББК 22.14я721 Ш 66 ISBN 966-7090-14-0

Математика : Підручник /О.М.Афанасьева та ін. — К.: Вища школа, 2002. — 447с. УДК 510 (075.8) ББК22.1я723 М 34 ISBN 966-642-131-3

Васильченко І. П. Вища математика для економістів: Підручник . — К: Кондор,2006. — 608 с. УДК 51 ББК 22.11 В 19 ISBN 966 — 8251 — 99 -7

Іванченко Є.А. Математика для єкономістів. Практикум : навч. посібник для студ. та викладачів вищ.закл. Т.2 /Є.А.Іванченко,Н.М.Самарук. — Одеса : Поліграф, 2011. — 322с. ББК 22.1665я73 УДК 51:33

Іванченко Є.А. Математика для єкономістів. Практикум :навч. посіб. для студ. та викладачів вищ. навч. закл. /Є.А.Іванченко,Н.М.Самарук. — Одеса: Поліграф, 2011. — 279с. ББК 22.1:65я73 УДК51:33-042.1