Зміст рубрики "Культура"

Сортування:

Українська культура : історія і сучасість : Навч. посібник / За ред Черепанової С.О. — Львів: Світ , 1994. — 456 с. Іл. ББК 63.3 (4УКР) -7 У45 ISBN 5-7773—0206-8

Основи культурології : Навч. посіб. /За ред.Л.О. Сандюк , Н.В.Щубелка . — Одеса : Автограф ,2007 . — 400 с.УДК 168522 ББК 411

Кравець М.С., Семашко О.М. та ін. Культурологія: Навч. посіб. /За заг. ред. В.М. Пічі -Львів: «Магнолія плюс», 2003. -235 с. ББК Ч 111 УДК 168.522 К 90 ISBN 966-8340-06-x

Высоцкий В.С. Четыре четверти пути: Сб. — М.: Физкультура и спорт, 1988. -286 с. ББК 84.Р7 В93

Скотт Д.Г.Конфликты, пути их преодоления. -К:Внешторгиздат,1991. -321с. ББК 88 УДК 25 С 45 ISBN 5 85025-05 -7

Культурологія: Теорія та історія культури. Навчальний посібник. / За ред. проф. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. — К.: ЦНЛ, 2004. — 368 с. ББК 60.5 К 90 ISBN 966-8568-52-3

Ільина В.В. Кулагін Ю.І Людина і світ. -К:Київ. нац. торг.ун-т,2003. -302с. УДК 101 ББК 66 ISBN 966 — 629 — 062 — 6

Черній А.М., Лахно А.І. Релігієзнавство: Навч. посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. — 288 с. ББК 86 Ч 49 ISBN 966-7942-50-3

Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підручник. — К.: Україна, 2002. — 333 с. ББК 63.3 Х 76 ISBN 966-524-104-4

Культорологія: Навч.пос./Абрамова В.І та ін. — К: КНЕУ,2007. -376 с. ББК 71 ISBH 978 — 966- 010-9