Зміст рубрики "Культура"

Сортування:

Таранов П.С. Дерзкие тайны общения: Поведение наоборот,или 25 законов инверсии . — Симферополь:"Реноме",1997. -560с. ББК 88 Т 19 ISBN 966 — 7198 — 16 — 5

Таранов П.С. Интриги,мошеничество,трюки. -Симферополь:"Реноме",1997. — 420 с. ББК 88 Т19 ISBN 966 — 7198 — 04 — 9

Ты и я /Сост. Л.Антипина. — М: Мол.гвардия,1987. -367с. ББК 87.7 Т 93

Український фольклор: Хрестоматія для 5-11 кл. -К.: Освіта, 1998. -752 с. ББК82.3 У45 ISBN 966-04-0326-7

Ходжсон Дж. Переговоры на равных /Пер. с англ. З.Я. Красневской. — Мн.: Амалфея, 1998. -352 с. ББК88.5 УДК 316.6 Х 69 ISBN 985-6015-71-5

Бичко А.К. та ін. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. -К.: Либідь, 1992. — 392 с. ББК 71.Оя73 Т33 ISBN 5-325-00405-0