Зміст рубрики "Економіка АПК"

Сортування:

Пасхавер Б.Й.Платоспроможний продовольчий попит//Економіка АПК. -2016. -№9. -с.51

Пасхавер Б.Й.Антикризові можливості агропродовольчого комплексу// Економіка АПК. -2016. -№2. -с.11

Павлов О.І. Сутність теоретичних засад руралістики:понятійно-категоріальний апарат// Економіка АПК. -2016. -№5. -С.30

Павлов О.І. Агроекономічний,фізиоекономічний,соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій//Економіка АПК. -2016. -№1. -С.56

Павлик П.В. Аграрна наука в інноваційному розвитку //Економіка АПК. -2016. -№12. — С.58

Павлик В.П. Мотивація працівників у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами// Економіка АПК. -2016. -№4. -С.81

Онегіна В.М. Інституційна основа аграрної політики:українські реалії й досвід США та ЄС// Економіка АПК. -2016. -№1. -С.18

Олійник О.В. Інтегральна оцінка ефективності управління формуванням прибутку від реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах//Економіка АПК. -2016. -№4. -С.75

Новаковська І.О. Регулювання громадського контролю землекористування// Економіка АПК. -2016. -№9. -С.43

Нечипоренко О.М. Особливості господарювання на зрошуваних землях України// Економіка АПК. -2016. -№7. -С.44