Зміст рубрики "Журнальна картотека (Journal card-index)"

Підрубрики

Сортування:

Іванов.Ю.Б. Податкова система. Навчальний посібник. Харків,2018-398с. ББК 65я261ю411я73. УДК351.71. ISBN 978-966-418-278-9

Гречко.А.В. Податкова система. Навчальний посібник. -К.: Кондор.2018-327с. ББК 65.261.41.УДК. 351.71.ISBN 978-966-351-249-5

Вакульчик.О.П. Методичний підхід до визначення якості бухгалтерських данних при внутрішньому аудиті. — Облік і фінанси. -2022.№2.С.5-14

Попко.Є.В. Амортизація активів підприємств, у воєнний час... — Облік і фінанси 2022.№1.С.5-12

Ширінян.А.О. Банківька екосистема новий апарат банківської науки. -Облік і фінанси. 2022.№2.С.82-90

Кравченко.І.О. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу бухгалтерського обліку та аудиту. -Обоік і фінанси.2022.№3.С.12-20

Шерсток.О.П. Методика аудиту розкриття інформації про фінансові активи. — Облік і фінанси.2022.№1.С.141-147

Шигун.М. Податковий аудит іподатковий контроль модель взаємодії та законодавче регулювання. — Облік і аудит.2022.№3.С.46-55

Хмизовець.В. Теоретичні засади податкового контролю в Україні. — Облік і фінанси.2022.№3. С.84-94

Рудик. В. Особливості формування системи захисту пенсійних активів накопичувальних пенсійних програм. — Облік і фінанси.2022 №1.С.59-64