Зміст рубрики "Світова економіка"

Сортування:

Організація міжнародних кредитно-розрахункових відносин: Навч. посібник / За ред. Г.Г. Кірейцева. — Житомир: ЖІТІ, 2000. -368 с. ББК 65.290 УДК 339.13 О 26 ISBN 966-757017-7

Носкова И.Я. Международные валютно-кредитные отношения: Учеб. пособие. — М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 208 с. ББК65.582 Н 84 ISBN 5-85173-040-4К

Максимова Л.М., Носкова И.Я. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. -152 с. ББК65.58 М17 ISBN 5-85173-044-7

Международные финансовые рынки : / Под. ред. Бусыгина В.П. — Новосибирск : " Экор,1995. ББК 65.9 М 13 ISBN 5 — 85618 — 058 — 5

Гребельник О.П., Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. — К.: Демур, 2007. -296с. ББК 65.9 (4УКР) 8я73 Г 79 ISBN 966-7780-01-5

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. К.: Основи, 2006. — 241 с. ББК 65.58 Б 91 ISBN 966-500-105-1

Липов В.В. Міжнародна економіка : Навч. пос. — Х: ВД " ІНЖЕК ", 2008. — 408 с. УДК 339 ББК 65.5 Л 61 ISBN 966 — 392 — 004 — 1

Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини : просторові аспекти розвитку: Навч. посіб. — Київ :ЦУЛ, 2004. -192 с. ББК 65.5 УДК 339.9 Н 62 ISBN 966-8253-39-7

Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини : просторові аспекти розвитку : Навч. посіб. — Київ : ЦУЛ , 2004 . -192 с. ББК 65.5 УДК 339.9 Н 62 ISBN 966-8253-39-7

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ — ХХІ ст . : Навч. посіб. / В.Ф. Салабай , І.Д. Дудко та ін. — К.: КНЕУ , 2008, -368 с . ББК 63.3 (0) 63-6 І-90 ISBN 966- 574-841-6