Зміст рубрики "Економіка (Economy)"

Підрубрики

Сортування:

Пустовойт О.В. — Нематеріальні ресурси економічного зростання Економіка України 2019 №9-10 с.44

Кліменко.О.В. -Напрями вдосконалення регулювання ринку страхування . -Економіка України2019. -с.55. -№8

Панфілова Т.О. -Роль МВФ як суб"єкта глобального управління в розвитку світової економіки- Економіка України. -2019. -№5.с.41

Плотніков.О.В. -Проблеми Співробітницта України з міжнародними фінансовими організаціями. -Економіка України . 2019. -№5 с41

Зверяков МІ. Економічна теорія,державна політика і публічне управління. — Економіка України. -№ 11. С.3

Чеберкус Д.В. Калькулювання собівартості наукових досліджень і розробок: удосконалення методичного забезпечення// Фінанси України. -2019. -№ 4. — С.8-31

Єфименко Т.І. Монетарні інструменти економічної безпеки держави// Фінанси України. -2018. -№1. -С.7

Мозговий О.М.Сутність та розвиток доктрини ісламських фінансів.//Екон.Укр. -2018. -№1. -С.71

Пічугина Т.С.Фінансовий аналіз у схемах і таблицях:Навч. посіб. -Львів:Новий світ-2000,2018. -326с.УДК 336.02 (075) ISBN978-966-418-161-4

Сословський В.Г.Проектне фінансування.Навчально-метод. посіб. -Львів.Новий світ-2000,2017. -260с. УДК658.14 ISBN978-966-187-4