Зміст рубрики "Світова економіка"

Сортування:

Міжнародні фінанси : Теоретично-практичний посібник / В.П. Шило , С.С. Доровська та ін. — К.:Кондор,2010 р. -346 с. УДК 339.7 (075.8) ББК 65.5 ISBN 978-966-351-288-4

Історія міжнародних відносин і зовнішньоі політики ХХ — початок ХХІ ст. : Навч. пос. / Салабай В.Ф. та ін. К: КНЕУ ,2008 . — 358 с. ББК 63.3 (О) І — 90 ISBN 966 — 574 — 841 — 6

Козак Ю.Г., Лук'яненко Д. Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка : Навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2004. -672 с. ББК65.58я73 УДК 339.9 М-58 ISBN 966-8365-34-8

Тест