Зміст рубрики "Соціальні науки (Social sciences)"

Сортування:

Ліпкан В.А. Національна безпека України : Навч.пос. — К : Кондор , 2008. — 552 с. ББК 67.7 Л 61 ISBN 978 — 966 — 9251 — 98 — 6

Політолологія: терміни , поняття ,персоналії , схеми , таблиці : навч. словник — довідник для студентів /Піча В.М. , Хома Н.М. . — К : Каравела ,2001 . — 320 с. ББК 66.0я73 П 50 ISBN 966 — 95 — 596 — 2 — 6

Подольська Є. А. Філософія.Підручник- ЦУЛ, 2006. -704 с.УДК 1 (075.8) ББК 87я73 П 44 ISBN 966-364-270-X

Сморж Л.О. Філософія :Навч . посібник. -К.: Кондор, 2004. -416с.ББК 87я73.3 С 51 ISBN 966-7982-21-1

Кодекс законів про працю України. — Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. — 136с. ББК 67.301 К 57 ISBN 978-966-633-704-0

Кримінальний кодекс України (із змінами та доповненнями станом на 1 листопада 2008 року). — Х.: ТОВ «Одісей», 2008. — 288с. ББК 67.301 К 57 ISBN 978-966-633-702-6

Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права. Навчальн. посібник. — К.: Юристконсульт, 2006. — 355с. УДК 340.12 ББК 67.0я73 Л 63 ISBN 966-96571-8-0