Сморж Л.О. Філософія :Навч . посібник. -К.: Кондор, 2004. -416с.ББК 87я73.3 С 51 ISBN 966-7982-21-1

Коротка    анотація:

Посібник   призначений  для  студентів  вищих  навчальних  закладів . У  ньму  із  сучасних  позицій  і  на  нових  матеріалах  розгляються  основні   теми  і  проблеми,  що  стосуються    специфіки ,

призначення,  історії  філософії ,основних  характеристик   суспільтва  і   людини,  їх  сутності,  сучасного   стану  і  прогнозів  на    майбутнє.

Всьго   екз   - 30

Видано      15

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Соціальні науки (Social sciences)"