Зміст рубрики "Різне( Miscellaneous)"

Підрубрики

Сортування:

Кірик Т.Реформи освіти в Українї у світлі західних інноваційних идей. -Вища школаю-2016. -№6. -с.40

ДударенкоЛ.Напрями подальшої екологізації середньої і вищої освіти//Вища школа. -2016. -№6. -с50

Греба Р.Децентралізація освіти та освітні фінанси//Вища школа. -2016. -№6. -с.21

Возняк О.Порівняльний аналіз формальної та неформальної освіти в контексті евроінтеграції освітнього простору//Вища школа. -2016. -№2. -с42

Вітченко А.Стандартизація вищої освіти в Украінї:стан,проблеми,перспективи вдосконалення.//Вища школа. -2016. -№9. -с.36

Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС// Вища школа. -2016. -№4. -С.26

Політова О. Бібліотека-інформаційний центр творчого розвитку студентів // Вища школа. -2016. -№10. — С.97

Голиш Г. Інформаційно-просвітницьке осердя університету// Вища школа. -2016. -№4. -С.115

Хоружний Г. Інституційні засади європейської вищої освіти// Вища школа. -2016. -№11-12. -С.28

Хачатурян Х. Київський міжнародний університет: історія, сучасність і перспективи розвитку// Вища школа. -2016. -№3. -С.7