Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Болтивець С.Архетипи інтроекції У вимірах вищої і високої освіти.//Вища шк. -2018. -№3-С.41

Кугай Н.Застосування методів інтерактивного навчання для формування методологічних знань і вмінь майбутніх учителів математики.// Вища шк. -2017. -№11. -С.46

Крученко С. Кібербулінг як одна із форм психологічного насилля //Вища школа. -2017. — №12. -С.70

Корсак Ю. Причини вразливості молоді в сучасній консцієнтальній війні// Вища школа. -2017. -№2. -С.86

Дараган Т. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладацькій діяльності //Вища школа. -2017. — №12. -С.65

Дударенко Л. Візуальна екологія як наслідок збільшення екологічних проблем людства// Вища школа. -2017. -№2. -С.76

Гуйтур М. Як науковим(науково-педагогічним) працівникам перетворити свої знання на пасивний дохід у вигляді роялті// Вища школа. -2017. -№8. -С.112

Базилевич В. Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації//Вища школа. -2017. — №7. -С.57

Безручко О.Початок кинопедагогічної діяльності О.Довженка.//Вища шк. -2017. -№12. -С.93

Вища освіта і наука: огляд періодичних видань. // Вища школа. — 2017. — № 4. -с. 127