Зміст рубрики "Різне( Miscellaneous)"

Підрубрики

Сортування:

Слухай С.В. Інституційні передумови розвитку української економіки під кутом зору теорії фіскального федералізму другої генерації // Фінанси України. -2013. -№5. — С. 50. -57

Кислюк К, Кучер О. Релігієзнавство: Підручник. К.: Кондор, 2007. — 636 с. ББК 87.2 К 69 ISBN 978-966-351-132-0

Панько Т.И.,Тамбовцев Ю.А. Русско — украинський разговорник. -Львов:Свит,1991. -256с.

Лубський В.І., Мельник П.В. та ін. Релігієзнавство: Навч. посіб. -К., 1999. -482 с. ББК 86.2я7 УДК 2 (075) Р 36 ISBN966-7257-14-2

Леоненко П.М. Методологія аналізу наукових шкіл у економічній і фінансовій науках. // Фінанси України, № 5, 2013. — с. 31

Базилевич В.Д., Осецький В.Л. Інституційний концепт модернізації фінансових інститутів. // Фінанси України, № 5, 2013. — с. — 19

Єфименко Т.І. Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін. // Фінанси України, № 5, 2013. — с. 7

Алгулиев Р.Основные направления академической и инновационной деяльности в развитии сферы икт в Азербайджане. — Економист. -2013. — № 5. -с.30-46

Іванов Ю.Б., Майбуров І.А. Реформування податкових систем: нова якість обговорення // Фінанси України. -2012. -№6. — С.114

Бабяк Н.Д. Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах // Фінанси України. -2012. -№3. — С.110