Зміст рубрики "Різне( Miscellaneous)"

Підрубрики

Сортування:

Жеребкін В.Є. Логіка : Підручник. -К. : Т-во "Знання ", КОО, 2008. — 255 с. ББК 87.4я73 УДК 16:34 (075.8) Ж59 ISBN 978-966-620-253-9

Хоменко І.В. Логіка. Підручник. — К.: ЦУЛ , 2007. -335 с. ББК 87.4я73 УДК 16 (075.8) Х 76 ISBN 978-966-364-529-2

Безпека життедеяльності :навч. пос. / Скобло Ю.С. та ін. -К. — Кондор ,2006. -422с. УДК 504.76 ББК 68.9 С 59 ISBN 966-7982 — 10-6

Зайченко І.В. Педагогіка.Навч.посіб. -К.,"Освіта України","КНТ", -528 с. УДК 37а317 ББК 74.00я7 З.17 ISBN 978-966-373-346-3 ISBN 978-966-8847-66-0

Зоряна Мацюк,Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування:Навч.посіб. -К.:Каравела,2008. -352 с. УДК 811.161.2"276.11 (075.8) ББК 81.2УКР-9 М66 ISBN 966-8019-43-1

Joomla1

Joomla