Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Бебко С. Система вищої освіти як об"єкт наукового дослідження. // Вища школа. — 2017. — № 4 . — с. 83-90

Корсак О. Світовий тренд з вимірювання якості середньої і вищої освіти: зарубіжний досвід. // Вища школа. — 2017. — № 4. — с. 73-83

Головенкін В. Ще раз про систему оцінок у вищій школі. // Вища школа. — 2017. — № 4. — с. 65-73

Яцунь О. Університетська освіта: шлях від ревізії до світоглядного переосмислення та визначення нових векторів розвитку. // Вища школа. — 2017. — № 4. — с.34-48

Барна М., Семак.Б. Львівський торговельно-економічний університет — визнаний науковий центр з економіки та торгівлі. // Вища школа. — 2017. — № 4. — с 24-34

Погребняк В.Модернізація вищої освіти:нормативно-правове та організаційне забезпечення//Вища школа. -2016. -№10. -С.20

Присенко М.Стандартизація вищої освіти: реформи та іх наслідки. -Вища школа. -2016. -№9. -С9

Некрич А.Реалізація освітніх стандартів Юнеско-запорука запорука входження України в европейський цивілізаційний простір. -Вища школа. -2016. -№3. -С11

Малихіна К.Алгоритмизація професійного навчання у ВНЗ:соціальний вимір. -Вища школа. -2016. -№2. -с.48

Кулик О.Становлення новітньої вітчизняної філософії освіти:евроинтеграційний контекст. -Вища школа. -2016. -№2. -с.48