Зміст рубрики "Освіта"

Сортування:

Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. — М.: Просвещение, 1991. -288 с. ББК 88.8 Ф88 ISBN 5-09-001743-3

Фельзер А.Б, Доброневський О.В. Техніка роботи керівника:Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. -383 с. ББК 65.050.9 УДК 35.075.31 Ф39 ISBN 5-11-002500-2

Букин А.П. В дружбе с людьми и природой: Кн. для учителя. -М.: Просвещение, 1991. -159 с. ББК 74.200.51 Б90 ISBN 5-09-001747-6

Маранцман В.Г. Художественная литература: Кн. для учащихся 9 кл. -М.: Просвещение, 1991. -319 с. ББК 83я72 М25 ISBN 5-09-00 1941-Х-Х

Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок: Кн. для вчителя. — К.: Рад. шк., 1989. -204 с. ББК 74.26 П32 ISBN5-330-00645-7

Плиско В.Н. Организация обучения синтаксису в школе: Пособие для учителя. — К.:Рад. шк., 1990. — 135 с. — На укр. яз. ББК 74.261.4 П38 ISBN 5-330-01304-0

Смолкин А.М. Методы активного обучения: Науч. -метод. пособие. -М: Высш. шк. -176 с. ББК65.9 С54 ISBN 5-06-002142-4

Ладоня І.О. Українська мова: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. -143 с. ББК 81.2 Л15 ISBN 5-11004165-2

Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. -к.: Либідь, 1995. -432 с. ББК 81.2 М 64 ISBN 5-325-00737-8

Білоусенко П.І., Явір В.В. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови. -К.: Освіта,1990. -128 с. ББК 74.261.4 Б61 ISBN 5-330-01839-0