Зміст рубрики "Фінанси України"

Сортування:

Хомин І.П. Регулювання розвитку аграрного сектору:фінансовий аспект//Фінанси України. -2017. — №3. — С.86-96

Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами// Фінанси України. -2017. — №3. -С.70-86

Чекіна В.Д. Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізацї: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення// Фінанси України. -2017. -№3. -С.51-70 -

Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення// Фінанси України. -2017. -№3. -С.36-51

Кудряшов В.П. , Поддєрьогін А.М. Модернізація фіскальної політики в ЄС // Фінанси України. — 2017. -№3. -С.19-36

Дзюблюк О. Монетарна політика як ключовий важіль реалізації антикризових заходів в економіці// Банківська справа. -2017. -№2. — С.3-27

Опарін В.В.Федосов В.М.Публічні фінанси .//Фін.Укр. -2017. --№2. -с.110-112

Стецько А.М.Система регулювання ринку капіталів України:міжнародний вимір./Фін.Укр. -2017. -№2. -с.96-104

Парасій-Вергуненко І.М.Статичний і динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб"єктів господарювання .//Фін.Укр. — 2017. -№2. -с.81-96

Іваницька О.М.,Кощук Т.В.Управління фіскальними ризиками,пов"язаними з діяльністю державних підприємств в Украіні.//Фін.Укр. -2017. -№2. -с.64-81