Зміст рубрики "Фінанси України"

Сортування:

Шиндирук І.П. Економіко-математичне моделювання та оптимізація структури капіталу підприємств // Фінанси України. -2012. -№2. — С.111

Тян Р.Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування // Фінанси України. -2012. -№5. -С. 110

Слушаєнко Н.В. Формування інвестиційної стратегії в промислово -фінансових групах із використанням системного аналізу // Фінанси України. -2012. — №11. -С. 108

Плікус І.Й. Потенціал підприємства, його оцінка й трансформація: економічна та бухгалтерська інтерпретація // Фінанси України. -2012. -№4. — С.91

Петленко Ю.В. Удосконалення структури капіталу компанії як умова підвищення її капіталізації // Фінанси України. -2012. -№3. — С.102

Мороз О.В.,Карачина Н.П. Фінансовий критерій формування моделей економічної поведінки підприємств// Фінанси України. -2012. -№6. -С.104

Миськів Г.В., Шевченко Н.В. Вплив інтеграції корпоративних структур на їхню капіталізацію // Фінанси України. -2012. -№2. -С.119

Гринюк Н.А. Методичні підходи до оцінювання результативності діяльності споживчих товариств // Фінанси України. -2012. -№10. — С.109

Гринюк Н.А. Економічна участь пайовиків у господарській діяльності підприємств споживчої кооперації// Фінанси України. -2012. -№4. -С.115

Волошанюк Н.В. Потенціал синергії в результаті укрупнення підприємств // Фінанси України. -2012. -№4. -С.106