Зміст рубрики "Міжнародні стосунки"

Сортування:

Кудряшов В.П. Фіскальні дисбаланси і заходи щодо їх обмеження в ЄС// Економіка України. -№7. -С.69

Длугопольський О.В. Держава(загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови// Економіка України. -2014. -№7. -С.69

Сіденко В.Р. Політика завершення формування Європейського економічного і валютного союзу: основні тенденції та можливі наслідки для України // Економіка України. -2014. -№10. -С. 51

Серебрянський Д.М.,Зубрицький А.І. -Вертикальна спеціалізація в зовнішій торговлі краін,розвиваються:приклад України//Екон.Укр. -2014. -№8. -С.19-21

Кричевська Т.О. Можливості підвищення ефективності грошово-кредитного стимулювання економіки(досвід Бразильського банку розвитку) // Економіка України. -2014. -№3. -С.20

Ніколаєв Є.Б. Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів //Економіка України. — 2014. — №11. — С.17

Власюк О.С., Базилюк Я.Б. та ін. Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. -2013. — № 11. -С.7 — 22

Соколова З.С.Успіхи та проблеми регіональної інтеграції зони франка СФА в Західній і Центральной Африці//Економіст. — 2013. — №7. — с.66-83

Городецький А.Є. Антикризове регулювання і моделі посткризового розвитку Росії//Економіка Украіни. -2013. -№5. -с.66-75