Гребельник О.П.Основи зовнішньоекономічної діяльності:підручник/4-те вид.перероб.та доп., -К.:"ЦУЛ", -2013. -452.ISBN978-617-673-161-0.УДК 339.(075. 8) ББК 65.428я73 Г 79

Коротка анотація:

У підручнику на основі головних законодавчих актів,які регулюють зовнішьоекономічні відносини розглядаються низка проблем.

Всього:1

Видано 0

Article Source

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Світова економіка"