Економіко-математичне моделювання: Навч. посібник. /О.А. Тінгаєв, Іванченко Є.А. — Одеса: Поліграф, 2010. — 274 с. УДК 519 ББК 65 Е 457 ISBN 978-966-2326-05-5

Коротка анотація:

Предметом «Економіко-математичного моделювання» є методологія та інструментарій побудови детермінованих оптимізаційних задач.

Всього екз.  — 4

Видано  -  3

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Математика"