Кульчицький С.В. та ін. Історія України: Підруч. для 10 кл., серед. шк. -К.: Освіта, 1998. -288 с. ББК 63.3 К 90

Всего экз.  -  4

Выдано  -    3

Комментарі закриті

Інше в рубриці "Історія (History)"