Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Денежное обращение и кредит капиталистических стран/Под. ред. Л.Н.Красавиной. -М: Финансы,1972. -280с. ББК 65.26 д ЗЗ

Сутормина В.Н. Финансы капиталистических государств. — К.: Вища школа, 1983. — 312 с. ББК 65 УДК 336 С 90

Корпаративне управління: Навч. Пос./За ред.Редькіна. — Одеса"Поліграф" ,2008. -140 с. ББК 65.21 УДК 332 К 68 ISBN 978 — 966 — 8788 57 — 4

Музика О.А. Фінансове право:Навч.пос. — К:Видавець паливода А.В. ,2005. -260с. ББК 67.9 М 89 ISBN 966 — 8037 — 57 — Х

Атлас З.В. Социалистическая денежная система. — М.: «Финансы», 1969. -378 с. УДК 336 А92

Костюк Д. Что и как проверяет налоговый инспектор. — Х. : Фактор, 2001. — 67с. ББК 65.9 К 48

Матвієнко П.В. Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України. — К.: Наук.думка, 2004. — 256 с. ББК 65.9 М 33 ISBN 966-00-0210-6

Заречнев А.М. та ін. Фінанси.Тести та задачі:Навч.пос. -К:ЦУЛ,2003. -192с. ББК 65.26 З11 ISBN 966 — 8253 — 4

Центральний банк та грошова — кредитна політика:Опорний конспект . -К.2001. — 152с. ББК 65.26 Ц 11

Мельник В.М. Оподаткування: Наукове обгрунтування та організація процесу. — К.: Комп"ютерпрес, 2006. — 277 с. УДК 336 М 36 ISBN 966-8846-08-7