Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Аніловська.Г.Я. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. — Львів2018-517с. ББК 65.290-93. УДК351.72.ISBN 966-8340-26-4

Ситник.Н.С. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. Львів. 2018-511с. ББК.65.94. УДК 351.72. ISBN 966-311-009-0

Бедринець.М.Д, Довгань.Л.П. Фінанси підприємств.Навчальний посібник.К. ЦУЛ. 2018-365с. ББК 65.290-93. УДК 351.72. ISBN 966-8340-26-4

Аніловська. Г.Я. Фінанси підриємств. Навчальний Посібник. Львів 2018-467с.ББК 65.94. УДК 336.1 ISBN 966-311-009-0

Ситник.Н.С. Фінанси підприємств.Навчальний посібник. Львів 2020-651с. ББК 65.94.26я73. УДК 336.1. ISBN 966-311-009-0

Бедринець.М.Д. Довгань.Л.П. Фінанси підприємств.Навчальний посібник. К.ЦУЛ 2018-435с.ББК 65.290-93. УДК 336.1 ISBN 966-8340-26-4

Шерсток.О.П. Методика аудиту розкриття інформації про фінансові активи. — Облік і фінанси.2022.№1.С.141-147

Зянько.В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики: ризизикоорієнтованість та імплементація. — Фінанси України. 2022.№3.С.76-87

Віртуальні. В.В. Віртуальні активи крізь призму вітчизняної практики : ризикоорієнтованість та імплентація. -Фінанси України.2022.№3.С.76-87

Клименко.К.В. Підходи до оцінки наслідків повномасштабної російської агресії та приоритети фінансового забезпечення повоєнного відновлення в Україні. -Фінанси України2022. №9.С.53-78