Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Терещенко О.О. Фінансовая діяльность суб"єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. ББК 65.290-93 Т 35 ISBN 966-574-441-0

Василик О.Д. , Павлюк К.В. Державні фінанси Украіни : Підручник . — К : ЦУЛ , 2004 . — 608 с. УДК 336 ББК 65.26 В 19 ISBN 966 — 5253 — 37 — Х

Ивасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник — Тернополь : Карт — Бланш ,2005 . — 528 с. УДК 336 ББК 66.26 Г 89 ISBN 966 — 7952 — 37 — 1

Петленко Ю.В. ,Рожко О.Д. Місцеві фінанси : Опорний конспект . — К : Кондор, 2004 . -282 с. УДК 336 ББК 65.261 М 53 ISBN 966 — 1982 — 17 — 3

Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : Навч. пос. — К: " Скарби " ,2004. — 238 с. УДК 658 ББК 65.290 К 98 ISBN 966 — 8016 — 08 — 4

Мельник В.М. , Грицаєнко І.А. та ін. Оподаткування підприємницької діяльності : Навч. посіб. -К. : Кондор , 2003. -160 с. ББК 65.05 УДК 658 .012 М 48 ISBN 966-8251 -14 -8

Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник . Тернопіль : Карт — бланш , 2005 . -528 с. ББК 65.26 УДК336.74 Г 89 ISBN 966-7952-37-1

Правик Ю.М. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. — К.:Знання, 2007. -431с. УДК 330.322 (057.8) ББК 65.05я73 П 68 ISBN 966-346-297-3

Вітлінський,О.В. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. -К.: «Знання», 2006. -251с. УДК 330.105 ББК 65.05я73 К79 ISBN 966-620-027-9

Аранчій В.І., Бойко Л.М. , Черненко Л.В. Гроші та кредит : Навч. посіб. -Полтава : АСМІ , 2010. — 300 с . ББК65.262.29я7 УДК 336.74 А 79 ISBN 978-617-574-004-0