Зміст рубрики "Фінанси"

Сортування:

Кудряшов В.П. Фінанси :навч.пос./Херсон Олди-плюс,2006. -352с.УДК336.ББК65.9 (2) 26.К88

Гура О.Л., Степанова І.В. Інвестиційний аналіз (модульний курс):Навчальний посібник-Одеса-ТОВ"Елтон"-2010- 210 с. УДК330.322 ББК65.263-24я73 Г-95

Квач Я.П., Кошельок Г.В., Терещенко О.М. та ін. Фінансовий аналіз.Модульний курс.Навч. посібн./ під ред. Редькіна О.С. -Одеса: ТОВ"Елтон",2010-470 с

Мельник Л.Г.,Карінцева О.І. Економік підприємства/Конспект лекцій,Навч.посіб. -Суми,ВТД"Університетська книга ",2004 -412 с,УДК 658.1 (075.8) ББК 65.29я73. М48 .