Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К. : «Центр учбової літератури.», 2013. — 688 с. С 14 УДК 657 (075.8) ББК 65.052я73

Волкова І.А. Калініна О.Ю Бухгалтерський облік у банках: Навч. посіб. — К. Центр учбової літератури. 2011. — 520 с. В 67 УДК 657:336.7 (075.8) ББК 65.052я73 ISBN 978-966-364-888-0

Стрельніков О., Петрушевський Ю.Л. Звітність підприємства: навчальний посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2013. — 312с. УДК 657 ББК У052 С 84

Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту). / За ред. проф.В.В.Немченко, О.Ю.Редько. — К.: ЦУЛ, 2012. — 540 с. УДК 657 ББК 65 А 93

Атамас П.Й. Фінансовий облік: практикум. Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2013. — 444с. УДК 657 ББК 65 Ф 59

Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах: навч. посібник. / Ю.Верига, Т.Гладких, О.Артюх, А.Мілька. — К.: ЦУЛ, 2012. — 592 с. УДК 657 ББК 65 О-17

Шара Є.Ю.та ін. Фінансовий облік — І : Навч. посібник. / Є. Шара, О. Бідюк, Н. Гуріна, І. Соколовська-Гонтаренко. — К.: ЦУЛ, 2012. — 408 с. УДК 657 ББК 65.052 Ш 25 ISBN 978-617-673-053-8

Лазовицький С.П. Аудит. Навч. посібник. — Львів : «Магнолія 2006» ,2011. — 466 с. УДК 35.073.526 (075) ББК 65.053я7 Л 72 ISBN 978-617-574-034-7

Бондар М.І. Обліу у зарубіжних країнах. :навч.посіб. — К.: Центр учбової літератури", 2013. -216 с. 0-17 УДК 657 (1-87)(075.8) ББК 65.052 (О) я73 ISBN 978-617-673 -110-8

Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: теорія, практика,тренінг: Навч. посібник. -Львів: « Новий Світ -2000», 2012. — 679 с. ББК 657 (075.8) УДК 65.052.2я73 С 79 ISBN 978-966-418-135-5