Зміст рубрики "Бухоблік"

Сортування:

Стельмащук.А.К. Бухгалтерський облік:теорія, практикум, тренінг.Навчальний посібник. -К.:2016-429с.ББК 65.052я73. УДК 657.ISBN 978-966-364-888-0

Серпенінова.С.В. Бухгалтерський облік: загальна теорія. Навчальний посібник. -К. Кондор,2017-467с.ББК 65.0522я7 УДК 657. ISBN 978-966-2015-63-7

Мельник.Т.Г. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. К.: Кондор 2016-696с. ББК 65 (052я73) УДК 657. ISBN 978-617-673-160-3

Садовська.І.Б. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ.2017. -526с. УДК567. ISBN 966-8365-66-6/

Вакульчик.О.П. Методичний підхід до визначення якості бухгалтерських данних при внутрішньому аудиті. — Облік і фінанси. -2022.№2.С.5-14

Попко.Є.В. Амортизація активів підприємств, у воєнний час... — Облік і фінанси 2022.№1.С.5-12

Зігфрід.П.О. Контролінг на основі вартості та міжнародний облік економічної доданої вартості. — Облік і фінанси.2022№2. С.43-48

Кравченко.І.О. Перспективи впровадження інструментів цифрової економіки в систему статистичного аналізу бухгалтерського обліку та аудиту. -Обоік і фінанси.2022.№3.С.12-20

бухгалтерський облік

Шерсток.О.П. Методика аудиту розкриття інформації про фінансові активи. — Облік і фінанси.2022.№1.С.141-147